Флайс за горни гърди на скрипец

6
Steps

Флайс за горни гърди на скрипец
Флайс за горни гърди на скрипец

Флайс за горни гърди на скрипец

Muscle Group:

Горни гърди

Categories:

Equipment:

Пейка, скрипец

  1. За да влезете в стартова позиция, поставете ролките на нивото на пода.
  2. Поставете наклонена пейка (нагласена на 45 градуса) между ръкохватките, изберете тежест (равна и от двете страни) и вземете ръкохватките.
  3. След като сте взели дръжките, легнете на пейката и придърпайте ръцете пред лицето си.
  4. С леко огъване на лактите (с цел да се предотврати стрес на бицепса), свалете ръцете от двете страни, докато не усетите разтягане на гърдите. Вдишвайте, докато изпълнявате тази част от движението. Съвет: Имайте предвид, че през цялото движение ръцете трябва да останат неподвижни. Движението трябва да се извършва само при раменната става.
  5. Върнете ръцете си обратна на начална позиция, докато притискате гръдните мускули и издишвайте.
  6. Повторете движение с определени количества повторения.

Разновидности

Можете да промените ъгъла на пейката, за да напрегнете горната част на гърдите при малко по-различни ъгли.

Photo Gallery

  • flais-na-skripec-za-gorni-gardi-2
flais-na-skripec-za-gorni-gardi-2video